Henka Revisjon utfører lovbestemt revisjon i samsvar med norske standarder. Dette er vårt hovedsatsingsområde og vår viktigste tjeneste.

Ta kontakt

Revisjon

Enkel tilgang til en kvalifisert diskusjonspartner når du skal vurdere rimeligheten i viktige regnskapsestimater og andre regnskapsmessige og skattemessige vurderinger.

Rådgivning

Vi utvikler vår kompetanse kontinuerlig gjennom etterutdanning for å ivareta vår faglige tyngde innen aktuelle fagområder. Våre tjenester bygger på gjensidig tillit og en åpen kommunikasjon med kunden.

Skatt

Regler knyttet til skatter og avgifter endrer seg ofte. Dette holder vi oss løpende oppdatert på, og ved bruk av våre tjenester får din bedrift en trygghet for at oppgaver er utarbeidet i henhold til lover og regler.

Nyheter

Kontakt oss

hCaptcha