Stilling ledig

HENKA REVISJON AS er et revisjons- og rådgivingsselskap med kontor i Sandefjord. Selskapets partnere har lang og omfattende erfaring i revisjon og tilhørende rådgivning. Vår forretningsfilosofi innebærer nærhet til kundene. Med bakgrunn i tilgjengelighet, skal vi utføre effektiv revisjon og rådgivning.

Vi har gjennom vår tidligere praksis opparbeidet god kontakt med næringslivet i Vestfold og har på kort tid vokst til 5 partnere og 13 revisjonsmedarbeidere. Vi opplever fortsatt sterk vekst på kundesiden og søker etter erfarne revisorer.

Revisormedarbeidere 2021

 

som har lyst til å være med på å utvikle vårt revisjonsselskap i Vestfold.  

Vi forventer at du kommuniserer godt både med kunder og kollegaer og engasjerer deg i spørsmål knyttet til revisjon, skatt og rådgivning. Du er kundeorientert og flink til å sette deg inn i og forstå kundens virksomhet og behov, samtidig som du hele tiden er villig til å ta nye verktøy i bruk for å løse de oppgaver som oppstår.

Vi tilbyr en stilling i et nyetablert og spennende arbeidsmiljø både faglig og sosialt.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

 

For ytterligere opplysninger kontakt:

Eivind Lea, tlf 982 07 345 (eivind@henka.no) eller

Andreas Wahlin, tlf 982 07 201 (andreas@henka.no)

Henka Revisjon AS, Leif Weldingsvei 20, 3208 Sandefjord