Menu
Text
HENKA REVISJON AS er et revisjons- og rådgivingsselskap med kontor i Sandefjord. Selskapets partnere har lang og omfattende erfaring i revisjon og tilhørende rådgivning. Vår forretningsfilosofi innebærer nærhet til kundene. Med bakgrunn i tilgjengelighet, skal vi utføre effektiv revisjon og rådgivning.
 
Vi har gjennom vår tidligere praksis opparbeidet god kontakt med næringslivet i Vestfold og har på kort tid vokst til 4 partnere og 10 revisjonsmedarbeidere. Vi opplever fortsatt sterk vekst på kundesiden og søker derfor både erfarne og nyutdannede

revisormedarbeidere

som har lyst til å være med på å utvikle vårt revisjonsselskap i Vestfold.  

Vi forventer at du kommuniserer godt både med kunder og kollegaer og engasjerer deg i spørsmål knyttet til revisjon, skatt og rådgivning. Du er kundeorientert og flink til å sette deg inn i og forstå kundens virksomhet og behov, samtidig som du hele tiden er villig til å ta nye verktøy i bruk for å løse de oppgaver som oppstår.

Vi tilbyr en stilling i et nyetablert og spennende arbeidsmiljø både faglig og sosialt.

Søknader vil bli behandlet fortløpende. 

For ytterligere opplysninger kontakt:
 
Eivind Lea, tlf 982 07 345 (eivind@henka.no) eller
Andreas Wahlin, tlf 982 07 201 (andreas@henka.no)
 


Henka Revisjon AS, Leif Weldingsvei 20, 3208 Sandefjord

Text

Henka Revisjon AS


Henry Hansen
Statsautorisert revisor

Tlf: 98207340
E-post: henry@henka.no

 

Text

Icons created by Gregor Cresnar from Flaticon.

 

Text

Lenker


 
Text

Vi er medlem av


Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
We use cookies in order to give you the best experience.
Accept
Learn more