Text

Revisjon

Image
Text

Henka Revisjon utfører lovbestemt revisjon i samsvar med norske standarder. Dette er vårt hovedsatsingsområde og vår viktigste tjeneste. Revisjonsberetningen er en ekstern bekreftelse på regnskapet som benyttes av bl.a. banker, investorer, kunder og leverandører.


Som kunde hos Henka Revisjon får du også:


Enkel tilgang til en kvalifisert diskusjons partner når du skal vurdere rimeligheten i viktige regnskapsestimater og andre regnskapsmessige og skattemessige vurderinger.

Ryddighet i prosessen med utarbeidelse av pliktig regnskapsrapportering.

Vi leverer også andre typer revisorbekreftelser ved behov, f.eks;

  • Forenklet revisjon av perioderegnskap
  • Revisorbekreftelser etter selskapslovgivningen (f.eks ved kapitalendringer, fusjon og fisjon)
  • Revisjon av Skattefunn og momsrefusjoner mm
Text

Henka Revisjon AS


Henry Hansen
Statsautorisert revisor

Tlf: 98207340
E-post: henry@henka.no

Text

Icons created by Gregor Cresnar from Flaticon.

Text

Lenker


Text

Vi er medlem av


Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon