Text

Skatt

Image
Text

Regler knyttet til skatter og avgifter endrer seg ofte. Dette holder vi oss løpende oppdatert på, og ved bruk av våre tjenester får din bedrift en trygghet for at oppgaver er utarbeidet i henhold til lover og regler. Vi bistår gjerne dersom du har en uavklart skattesak med myndighetene ved å belyse saken på en nyansert måte.


Merverdiavgift er komplisert. Vi tilbyr tjenester som sikrer at bedriften din håndterer merverdiavgift i henhold til gjeldende lover og regler.


Mange selskap og organisasjoner kan få refundert merverdiavgift. Kompensasjonsordningen krever attestasjon fra revisor. Vi hjelper deg både med attestasjon og gir råd.

 

Text

Henka Revisjon AS


Henry Hansen
Statsautorisert revisor

Tlf: 98207340
E-post: henry@henka.no

Text

Icons created by Gregor Cresnar from Flaticon.

Text

Lenker


Text

Vi er medlem av


Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon