Revisjon og
rådgivning

Henka Revisjon AS leverer revisjon- og rådgivningstjenester til et bredt spekter av små, mellomstore og store virksomheter. Vi har stort fokus på tilstedeværelse, tilgjengelighet og gode relasjoner til våre kunder.

REVISJON

Enkel tilgang til en kvalifisert diskusjonspartner når du skal vurdere rimeligheten i viktige regnskapsestimater og andre regnskapsmessige og skattemessige vurderinger.

RÅDGIVNING

Vi utvikler vår kompetanse kontinuerlig gjennom etterutdanning for å ivareta vår faglige tyngde innen aktuelle fagområder.
Våre tjenester bygger på gjensidig tillit og en åpen kommunikasjon med kunden.

SKATT

Regler knyttet til skatt og avgifter
endrer seg ofte. Dette holder vi oss løpende oppdatert på, og ved bruk av våre tjenester får din bedrift en trygghet for at oppgaver er utarbeidet i henhold til lover og regler.

Siste nytt fra revisorforeningen

L

Aldri har betydningen av tillit vært høyere

Det er tøffe tider for store deler av næringslivet. Etter to år med pandemi og nå historisk høy generell prisvekst, høyere rente og ekstreme priser på energi, er situasjonen i mange SMB-virksomheter alvorlig.
Les mer her

L

Sterk vekst i revisjonsbransjen

Etterspørselen øker sterkt for Revisjonsselskapene sine tjenester. Fra 2020 til 2021 økte omsetningen med hele 8,2 prosent. Bransjen omsetter nå for 16,6 milliarder kroner.

Les mer her

L

Europeiske standarder for bærekraftsrapportering klare

EU-kommisjonen har i dag fått overlevert et omfattende forslag til standarder som dekker hele spekteret av bærekraftsspørsmål. Standardene vil fungere som forskrifter til det nylig vedtatte CSRD-direktivet, og vil bli obligatorisk for en rekke norske bedrifter fra 2024.

Les mer her

Om oss

HENKA REVISJON AS er et revisjons- og rådgivingsselskap med kontor i Sandefjord og Larvik. Selskapets partnere har lang og omfattende erfaring innen revisjon og tilhørende rådgivning.

Vår forretningsfilosofi har et stort fokus på nærhet til kundene våre og tilgjengelighet. Det skal være enkelt å få tak i oss. Vi legger også stor vekt på kompetanse hos våre ansatte, noe vi mener er avgjørende for å kunne levere tjenester av god kvalitet. På den måten mener vi å kunne yte best service til alle våre kunder.

– Med tilgjengelighet
og tett relasjon
til våre kunder

Leif Weldingsvei 20,
3208 Sandefjord

Har du innspill på hvordan vi kan forberede klima-
og miljøpåvirkning av tjenestene våre? Vi vil gjerne høre fra deg!