Revisjon

Henka Revisjon utfører lovbestemt revisjon i samsvar med norske standarder. Dette er vårt hovedsatsingsområde og
vår viktigste tjeneste. Revisjonsberetningen er en ekstern bekreftelse på regnskapet som benyttes av bl.a. banker, investorer, kunder og leverandører.

Som kunde hos Henka Revisjon får du også:

  • Enkel tilgang til en kvalifisert diskusjonspartner når
    du skal vurdere rimeligheten i viktige regnskapsestimater og andre regnskapsmessige og skattemessige vurderinger.
  • Ryddighet i prosessen med utarbeidelse av pliktig regnskapsrapportering.

Revisorbekreftelser

Vi leverer også andre typer revisorbekreftelser
ved behov, f.eks;

  • Forenklet revisjon av perioderegnskap
  • Revisorbekreftelser etter selskapslovgivningen
    (f.eks ved kapitalendringer, fusjon og fisjon)
  • Revisjon av Skattefunn og momsrefusjoner mm

Vår kompentanse
– kundens trygghet

Våre medarbeidere har høyere utdanning innen regnskaps- og revisjonsfaget og de fleste av våre ansatte har en bachelor eller masterutdannelse. I tillegg deltar samtlige ansatte på årlige kurs- og kompetanseprogram hos revisorforeningen.

I en oppstartsprosess kan du som kunde forvente deg at våre medarbeidere setter seg grundig inn i ditt regnskap og ditt firma. Vi ønsker å kartlegge deres behov for å kunne tilby riktig kompetanse til ditt felt. Vi i Henka trives sammen og med arbeidet vårt. Det vil du som kunde oppleve. Vårt løfte er at du som kunde skal oppleve en aktør som er tett på og lett tilgjengelig.

Vi har lite utskiftning blant de ansatte som sikrer stabilitet ut mot kunder, noe som gjør at vi opparbeider oss lang og god erfaring med våre kunders selskaper og bransjer.

Vi er et frittstående revisjonsselskap og har fokus på å velge kvalitet i våre systemløsninger. Vi har et tett samarbeid med våre systemleverandører, og søker nye løsninger når det bidrar til mer effektiv revisjonsutførelse samt bedre kundeopplevelse.

 

RÅDGIVNING

Vi utvikler vår kompetanse kontinuerlig gjennom etterutdanning for å ivareta vår faglige tyngde innen
aktuelle fagområder.
Våre tjenester bygger på gjensidig tillit og en åpen kommunikasjon med kunden.

SKATT

Regler knyttet til skatt og avgifter endrer
seg ofte. Dette holder vi oss løpende oppdatert på,
og ved bruk av våre tjenester får din bedrift
en trygghet for at oppgaver er utarbeidet i henhold
til lover og regler.

Leif Weldingsvei 20,
3208 Sandefjord

Har du innspill på hvordan vi kan forberede klima-
og miljøpåvirkning av tjenestene våre? Vi vil gjerne høre fra deg!