Skatt

Regler knyttet til skatt og avgifter endrer seg ofte.
Dette holder vi oss løpende oppdatert på, og ved bruk av våre tjenester får din bedrift en trygghet for at oppgaver er utarbeidet i henhold til lover og regler.
Vi bistår gjerne dersom du har en uavklart skattesak med myndighetene ved å belyse saken på en nyansert måte.

Merverdiavgift

Merverdiavgift er komplisert.
Vi tilbyr tjenester som sikrer at bedriften din håndterer 
merverdiavgift
i henhold til gjeldende lover og regler. 

Mange selskap og organisasjoner kan få refundert merverdiavgift.
Kompensasjonsordningen krever attestasjon fra revisor. Vi hjelper deg både med attestasjon og gir råd.

REVISJON

Enkel tilgang til en kvalifisert diskusjonspartner når du skal vurdere rimeligheten i viktige regnskapsestimater og andre regnskapsmessige og skattemessige vurderinger.

RÅDGIVNING

Vi utvikler vår kompetanse kontinuerlig gjennom etterutdanning for å ivareta vår faglige tyngde innen aktuelle fagområder.
Våre tjenester bygger på gjensidig tillit og en åpen kommunikasjon med kunden.

Leif Weldingsvei 20,
3208 Sandefjord

Har du innspill på hvordan vi kan forberede klima-
og miljøpåvirkning av tjenestene våre? Vi vil gjerne høre fra deg!