Text
I forbindelse med ny personvernlov og personvernforordningen (GDPR) er en bransjenorm under godkjennelse hos Datatilsynet. I påvente av godkjenningen er vedlagte utkast å anse som en veiledning for bransjen. Henka Revisjon AS har derfor valgt å følge denne veiledningen slik den foreligger. Bransjenormen forteller hvordan Henka Revisjon AS samler inn og behandler personopplysninger. Vi vil sørge for å ajourføre våre rutiner dersom det skulle komme endringer i standarden. Endelig versjon vil være tilgjengelig her straks denne foreligger.


Text

Henka Revisjon AS


Henry Hansen
Statsautorisert revisor

Tlf: 98207340
E-post: henry@henka.no

Text

Icons created by Gregor Cresnar from Flaticon.

Text

Lenker


Text

Vi er medlem av


Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon