Ansatte

Eivind Lea

Statsautorisert revisor - partner

Telefon: +47 982 07 345
Mail: eivind@henka.no

Henry Hansen

Statsautorisert revisor - partner

Telefon: +47 982 07 340
Mail: henry@henka.no

Trond K. Rogstad

Statsautorisert revisor – partner

Telefon: +47 982 07 341
Mail: trond@henka.no

Tom Sjuve

Statsautorisert revisor - partner

Telefon: +47 930 34 333
Mail: tom@henka.no

Andreas Wahlin

Statsautorisert revisor - partner

Telefon: +47 982 07 201
Mail: andreas@henka.no

Knut Åke Snedal

Statsautorisert revisor - Senior Manager

Telefon: +47 404 12 610
Mail: knut@henka.no

Kristina L. Lid

Statsautorisert revisor - Manager

Telefon: +47 452 22 727
Mail: kristina@henka.no 

Grethe Nordahl

Statsautorisert revisor

Telefon: +47 982 07 352
Mail: grethe@henka.no

Merethe K. Hillestad

Statsautorisert revisor / Autorisert regnskapsfører

Telefon: +47 982 07 359
Mail: merethe@henka.no

Magne Theimann

Statsautorisert revisor

Telefon: +47 982 07 346
Mail: magne@henka.no

Ivar Borvik

Revisjonsmedarbeider

Telefon: +47 982 07 188
Mail: ivar@henka.no

Sigurd Lilloe

Statsautorisert revisor

Telefon: +47 982 07 362
Mail: sigurd@henka.no

Marthine Isaksen

Statsautorisert revisor

Telefon: +47 469 22 230
Mail: marthine@henka.no 

Merethe Kleive Hansen

Statsautorisert revisor

Telefon: +47 406 39 539
Mail: merethe.kleive@henka.no

Marita Venøy

Statsautorisert revisor

Telefon: +47 959 33 169
Mail: marita@henka.no

Arild Gulliksen

Revisjonsmedarbeider

Telefon: +47 415 75 836
Mail: arild@henka.no 

Malin Opperud

Statsautorisert revisor

Telefon: +47 920 11 886
Mail: malin@henka.no

Inger Lovise Hovland

Statsautorisert revisor

Telefon: +47 913 72 153
Mail: inger@henka.no

Samanta Pesecke

Autorisert regnskapsfører / Revisjonsmedarbeider

Telefon: +47 968 51 760
Mail: samanta@henka.no

Anette Steinvik

Autorisert regnskapsfører / Revisjonsmedarbeider

Telefon: +47 918 66 753
Mail: anette@henka.no